Prebivalci, ki so v poplavljenih objektih naj v njih, v višji etaži, ostanejo do umika vode. Iz takšnih objektov gasilci ljudi rešuje le, če je njihovo zdravje življenjsko ogroženo.
Elektro Ljubljana bo prekinil dobavo električne energije na nekaterih poplavnih območjih.  Izklop je namenjen zagotavljanju varnosti prebivalcev. S tem bodo preprečene nesreče zaradi električnega udara.
Vreče za zaščito pred poplavami so od 13 ure na voljo na novi lokaciji: Litijska cesta 261, v podjetju KPL.
Črpanje vode iz poplavljenih objektov v tem trenutku ni smiselno. Gasilske ekipe bodo pričele s črpanjem vode iz poplavljenih objektov, ko se bo nivo vode začel nižati. Črpanje vode bo sistematično in sicer po načrtu iz višjega na nižje in tudi glede na presojo posameznih služb na samem terenu. Črpanje vode se po izvajalo toliko časa kot bo potrebno oziroma najmanj 24 ur. Vodo bodo gasilci lahko črpali do globine 15 cm. Preostanek vode prebivalci odstranijo sami. Za črpanje vode naj prebivalci ne kličejo 112. Gasilci bodo prišli do njih.​​ 

Spodnji sliki prikazujeta oceno najbolj ogroženega območja Mestne občine Ljubljana. Ocena je nastala na dan 18. 09. 2010.

»Izraženi pogledi so v celoti avtorjevi in se pod nikakršnimi pogoji ne smejo šteti kot uradno stališče MOL.«

Poplavna ogroženost je v teh dneh dosegla visoko stopnjo. Na agenciji ARSO so razglasii najvišjo - rdečo stopnjo nevarnosti.
Strani Poplavljen.si so nastale v projektu Povečanje zavedanja poplavne nevarnosti na področju Alp. Tu so ljudem na voljo informacije kako se obnašati pred, med ter po poplavi.

SMRTNO NEVARNO

• NE VOZITE ALI REŠUJTE VOZIL V VODI.

• NE DOTIKAJTE SE NAPRAV POD NAPETOSTJO.

• NE PRIBLIŽUJTE SE REČNIM BREŽINAM IN VODNEMU TOKU.

 PRAKTIČNI NAPOTKI

• PRITRDITE CISTERNO ZA KURILNO OLJE.

• GUMIJASTIH ŠKORNJEV NE SHRANJUJTE V KLETI.

• NE UŽIVAJTE HRANE, KI JE BILA V STIKU S POPLAVNO VODO.

 STANJE VIŠINE VODA REK V SLOVENIJI

http://www.arso.gov.si/vode/podatki/amp/Hg_1.html

 MIT: Večja vozila so varna za vožnjo čez poplavno vodo.

DEJSTVO: Že 60 cm deroče vode lahko odnese večino večjih vozil.

(vir www.rtvslo.si)

​ 

Poplava, Ljubljana, 19.9.2010

  • IMG_4098p.jpg
  • IMG_4138p.jpg
  • IMG_4203p.jpg
  • IMG_4228p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-s.jpg
  • MOL _CZ sektor logistika.jpg
  • MOL _CZ sektor operativa.jpg

PUBLIKACIJE

Brošura: Nahajate se v poplavnem območju (prenos tukaj).

 brosuricaVrece min

Brošura: Postavljanje protipoplavne zaščite (prenos tukaj).

zacasni nasipi

Brošura: Začasni nasipi so lahko vir tveganj (prenos tukaj).