Komisija za hidrogeografijo pri Zvezi geografov Slovenije je v sodelovanju z dr. Mihevcem pripravila kratek pregled strokovnih dejstev o pojavu ojezeritve Planinskega polja in mnenje o možnih ukrepih za zmanjšanje vpliva poplav, ki temeljijo na znanstvenih dejstvih (21.2.2014) : dr. Mihevc, A., Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU: Kratka razlaga poplav in mnenje o smiselnosti čiščenja plavja med poplavo na Planinskem polju.

Poplave na Planinskem polju - glede na ovrednotene statistične podatke o gibanju gladin Planinskega polja od začetka sistemskega spremljanja gladin (1923, Hasberk) smo določili koto visokih voda s 100-letno povratno dobo - 453,82 m.n.m., visoka voda s 500-letno povratno dobo pa 457,34 m.n.m. (Projekt: (P/146) Hidrološko hidravlična analiza za kanalizacijo Laze (2012), izdelava: Inštitut za vodarstvo, d.o.o., Naročnik: Občina Logatec). 

Navedena kota v primeru poplav leta 2014 še ni bila dosežena, žal pa so številno objekti pod vodo.  Na slikah je prikazano poplavno stanje leta 2014 (najverjetnejši datum posnetka sreda, 19.2.2014.) in modelirane kote visokih voda. 

Nekaj dodatnih informacij o poplavi na Planinskem polju lahko preberete v naslednjem članku:  Gutnik. R. (2014) : Miti in resnice o tokratni poplavi Planinskega polja - dr. Šušteršič odgovarja

 

Laze poplave2014

Slika 1: Prikaz stanja vasi Laze na dan 20.2.2014. (vir:YouTube posnetek poplavljene vasi Laze )

ARSO atlas okolja

Slika 2: Prikaz integralne karte poplavne nevarnosti (območje dosega 10-letnih in 100-letnih poplav) na Atlasu okolja (vir: ARSO Atlas Okolja)

 

Uprava RS za zaščito in reševanje je sprejela Sklep o ocenjevanju škode na stvareh zaradi posledic poplav, visokega snega in žleda med 30. januarjem in 10. februarjem 2014. Neposredna škoda na stvareh zaradi poplav se začne z zbiranjem vlog oškodovancev, ki so utrpeli škodo na stavbah oziroma infrastrukturi v prizadetih občinah v naslednjih regijah:

Posavje, zahodnoštajerska, Gorenjska, Osrednjeslovenska, vzhodnoštajerska, severnoprimorska, Dolenjska, Notranjska, Podravje, Koroška in Zasavje.

Zbiranje vlog poteka do 14.3.2014. Vloge lahko oddate osebno na pristojni občini (tam lahko pridobite podrobnejše informacije) ali po pošti.

Regijske komisije za ocenjevanje škode naj bi opravile kontrolne preglede do 21.3.2014.

 

Dokumenti:

-SKLEP

- obrazec 1

- obrazec 4

- obrazec 5

Poplava, Ljubljana, 19.9.2010

  • IMG_4098p.jpg
  • IMG_4138p.jpg
  • IMG_4203p.jpg
  • IMG_4228p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-s.jpg
  • MOL _CZ sektor logistika.jpg
  • MOL _CZ sektor operativa.jpg

PUBLIKACIJE

Brošura: Nahajate se v poplavnem območju (prenos tukaj).

 brosuricaVrece min

Brošura: Postavljanje protipoplavne zaščite (prenos tukaj).

zacasni nasipi

Brošura: Začasni nasipi so lahko vir tveganj (prenos tukaj).