MITI O POPLAVAH

MIT DEJSTVO
Pri nas poplav nikoli ni bilo. Zgodovinski spomin na poplave je relativno kratek. Praktično vse ravnice v Sloveniji so nastale s poplavljanjem.
Poplave me ne ogrožajo, ker me ščitijo nasipi. Nasipi ščitijo le pred poplavami z določeno povratno dobo. Ob zelo visokem vodostaju so lahko preplavljeni tudi nasipi.
Večja vozila so varna za vožnjo čez poplavno vodo. Že 60 cm deroče vode lahko odnese večino večjih vozil.
Nenadne poplave (hudourniški izbruhi) se pojavijo samo ob strugah. Nenadne poplave (hudourniški
izbruhi) se lahko pojavijo tudi na suhih območjih in urbanih
površinah, kjer ni struge.
Država ali občina sta dolžni poskrbeti za mojo poplavno varnost. Pri zagotavljanju poplavne varnosti imajo posamezniki, podjetja in druge organizacije svojo vlogo, zato naj vsak izvede ukrepe, ki so opisani v tej zloženki in na spletni strani:
http://www.poplavljen.si.
Poplave s 100-letno povratno dobo se pojavijo 1x na 100 let. Izraz poplave s 100-letno povratno dobo predstavlja statistično povprečje. Tako obstaja možnost, da se poplava s 100-letno povratno dobo pojavi celo večkrat v enem letu.

 

 

 

 

 

​ 

Poplava, Ljubljana, 19.9.2010

  • IMG_4098p.jpg
  • IMG_4138p.jpg
  • IMG_4203p.jpg
  • IMG_4228p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-s.jpg
  • MOL _CZ sektor logistika.jpg
  • MOL _CZ sektor operativa.jpg

PUBLIKACIJE

Brošura: Nahajate se v poplavnem območju (prenos tukaj).

 brosuricaVrece min

Brošura: Postavljanje protipoplavne zaščite (prenos tukaj).

zacasni nasipi

Brošura: Začasni nasipi so lahko vir tveganj (prenos tukaj).