Za izvajanje gospodarskih javne služb na področju urejanja voda so odprte ponudbe za izvajanje javnih služb:

 • obratovanja in vzdrževanja vodne infrastrukture, namenjene ohranjanju in uravnavanju vodnih količin,
 • obratovanja, vzdrževanja in spremljanja stanja vodne infrastrukture, namenjene varstvu pred škodljivim delovanjem voda,
 • izvedba izrednih ukrepov v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delovanja voda in 
 • vzdrževanje vodnih in priobalnih zemljišč.

Ponudniki, ki so v roku (15.1.2014) oddali ponudbe na razpis so: 
1.       VGP Novo mesto, d.d. Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto
2.       RAFAEL d.o.o., Sevnica, Savska cesta 24, 8290 Sevnica
3.       Vodnogospodarsko podjetje d.d., Ulica Mirka Vadnova 5, 4000 Kranj (Sklop 1 in 4)
4.       NIVO EKO d.o.o. Ulica Savinjske čete 17, 3310 Žalec (Sklop 4)
5.       Silva Bračko s.p.  Plintovec 14, 2201 Zgornja Kungota
6.       Hidrotehnik d.d. Slovenčeva 97, 1000 Ljubljana (dva sklopa)
7.       Drava, Vodnogospodarsko podjetje Ptuj d.d., Žnidaričevo nabrežje 11, 2250 Ptuj (trije sklopi)
8.       VEKTON d.o.o. Breg 16, 3000 Celje (sklop 1-8)
9.       AGM Nemec d.o.o. , Sedraž 3, 3270 Laško
10.   Mura – VGP, Lipovci 256b, 9231 Beltinci 

Izbor kakovostnega izvajalca javne službe lahko pomembno vpliva na samo kakovost izvajanja javnih služb, ki so ključnega pomena za varstvo pred škodljivim delovanjem voda. Zato bomo z zanimanjem spremljali postopek izbora izvajalcev za posamezna vodna območja.  

 

Poplava, Ljubljana, 19.9.2010

 • IMG_4098p.jpg
 • IMG_4138p.jpg
 • IMG_4203p.jpg
 • IMG_4228p.jpg
 • MOL _CZ sektor dispe_-p.jpg
 • MOL _CZ sektor dispe_-s.jpg
 • MOL _CZ sektor logistika.jpg
 • MOL _CZ sektor operativa.jpg

PUBLIKACIJE

Brošura: Nahajate se v poplavnem območju (prenos tukaj).

 brosuricaVrece min

Brošura: Postavljanje protipoplavne zaščite (prenos tukaj).

zacasni nasipi

Brošura: Začasni nasipi so lahko vir tveganj (prenos tukaj).