Objavljen je javni razpis za izbor koncesionarjev za izvajanje obveznih državnih gospodarskih javnih služb na področju urejanja voda. Javni razpis predstavlja pomemben element pri urejanju voda in zagotavljanju poplavne varnosti, saj bodo na podlagi javnega razpisa izbrani izvajalci javne službe urejanja voda za osem vodnih območij v RS. Rok za oddajo ponudbe je do 23.12.2013. Besedilo javnega razpisa lahko najdete na: http://www.mko.gov.si/si/javne_objave/javna_narocila/?tx_t3javnirazpis_pi1%5Bshow_single%5D=1116

Poplava, Ljubljana, 19.9.2010

  • IMG_4098p.jpg
  • IMG_4138p.jpg
  • IMG_4203p.jpg
  • IMG_4228p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-s.jpg
  • MOL _CZ sektor logistika.jpg
  • MOL _CZ sektor operativa.jpg

PUBLIKACIJE

Brošura: Nahajate se v poplavnem območju (prenos tukaj).

 brosuricaVrece min

Brošura: Postavljanje protipoplavne zaščite (prenos tukaj).

zacasni nasipi

Brošura: Začasni nasipi so lahko vir tveganj (prenos tukaj).