Na Atlasu okolja so objavljene naslednje nove poplavne evidence:

 • karta Območij pomembnega vpliva poplav,
 • integrirana karta poplavne nevarnosti (iKPN Si),
 • integrirana karta razredov poplavne nevarnosti (iKRPN Si),
 • karta poplavnih dogodkov.

Možen je tudi prenos z GEOPORTALA ARSO: http://gis.arso.gov.si/wfs_web/faces/WFSLayersList.jspx

Poplava, Ljubljana, 19.9.2010

 • IMG_4098p.jpg
 • IMG_4138p.jpg
 • IMG_4203p.jpg
 • IMG_4228p.jpg
 • MOL _CZ sektor dispe_-p.jpg
 • MOL _CZ sektor dispe_-s.jpg
 • MOL _CZ sektor logistika.jpg
 • MOL _CZ sektor operativa.jpg

PUBLIKACIJE

Brošura: Nahajate se v poplavnem območju (prenos tukaj).

 brosuricaVrece min

Brošura: Postavljanje protipoplavne zaščite (prenos tukaj).

zacasni nasipi

Brošura: Začasni nasipi so lahko vir tveganj (prenos tukaj).