V medresorski obravnavi je dokumenti s katerim se opredeljuje program rabe sredstev evropske kohezijske politike v obdobju 2014 do 2020. Na 75. strani dokumenta "Operativni program za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 - 2020; delovno gradivo 12. september 2013" so v poglavju 2.6.1 (podpora namenskim naložbam za prilagajanje podnebnim spremembam) opredeljeni tudi protipoplavni ukrepi na nekaterih poplavnih območjih. 

Ker so dokument so v obravnavo dobile tudi občine priporočamo, da preverijo ali so ukrepi za zmanjšanje poplavne ogroženosti, ki so kot prioriteta prepoznani na njihovem območju, opredeljeni v navedenem dokumentu. 

Poplava, Ljubljana, 19.9.2010

  • IMG_4098p.jpg
  • IMG_4138p.jpg
  • IMG_4203p.jpg
  • IMG_4228p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-s.jpg
  • MOL _CZ sektor logistika.jpg
  • MOL _CZ sektor operativa.jpg

PUBLIKACIJE

Brošura: Nahajate se v poplavnem območju (prenos tukaj).

 brosuricaVrece min

Brošura: Postavljanje protipoplavne zaščite (prenos tukaj).

zacasni nasipi

Brošura: Začasni nasipi so lahko vir tveganj (prenos tukaj).