V Velenju se danes začnejo 5. Dnevi zaščite in reševanja na katerih se predstavijo sistemi zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami. Med naravne nesreče spadajo: poplave, potresi, plazovi, snežni plazovi, močan veter, toča, pozeba, suša,... Med druge nesreče spadajo velike nesreče v cestnem, železniškem in zračnem prometu, rudniške nesreče, porušitve jezov, jedrska nesreča ter industrijske nesreče ( med katere spadajo tudi delo in ravnanje z nevarnimi snovmi med proizvodnjo, predelavo, skladiščenjem, transportom in njihovim odstranjevanjem). Več o dogajanju si lahko preberete na sledeči povezavi: http://www.sos112.si/slo/clanek.php?catid=27&id=6498

Poplava, Ljubljana, 19.9.2010

  • IMG_4098p.jpg
  • IMG_4138p.jpg
  • IMG_4203p.jpg
  • IMG_4228p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-s.jpg
  • MOL _CZ sektor logistika.jpg
  • MOL _CZ sektor operativa.jpg

PUBLIKACIJE

Brošura: Nahajate se v poplavnem območju (prenos tukaj).

 brosuricaVrece min

Brošura: Postavljanje protipoplavne zaščite (prenos tukaj).

zacasni nasipi

Brošura: Začasni nasipi so lahko vir tveganj (prenos tukaj).