Z današnjim dnem se je zaključila 1. faza dvostopenjskega razpisa za izvedbo laserskega skeniranja in snemanja celotnega območja Republike Slovenije. Postopek razpisa vodi Geodetski Inštitut Slovenije. Pridobitev podatkov digitalnega modela višin (DMV), ki so pridobljeni z laserskim skeniranjem (LIDAR) je ključnega pomena za izdelavo modelov poplavne nevarnosti in njihovo vzdrževanje. Najverjetneje lahko podatke DMV iz navedenega snemanja za prioritetna območja v RS pričakujemo  že na koncu snemalne sezone 2013 - 2014. 

Podatki o razpisu so na spletni strani: 

http://www.gis.si/sl/o-nas/informacije-javnega-znacaja/javna-narocila-2

Poplava, Ljubljana, 19.9.2010

  • IMG_4098p.jpg
  • IMG_4138p.jpg
  • IMG_4203p.jpg
  • IMG_4228p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-s.jpg
  • MOL _CZ sektor logistika.jpg
  • MOL _CZ sektor operativa.jpg

PUBLIKACIJE

Brošura: Nahajate se v poplavnem območju (prenos tukaj).

 brosuricaVrece min

Brošura: Postavljanje protipoplavne zaščite (prenos tukaj).

zacasni nasipi

Brošura: Začasni nasipi so lahko vir tveganj (prenos tukaj).