Naraščanje voda na širšem območju Barja

je posledica zelo močnega dotoka iz kraških vodonosnikov z zakasnjenim delovanjem, močanega pritiska vode na Barje, ki ga Ljubljanica ne more dovolj hitro odvajati, ker je sama še zelo visoka. Rezultat tega je, da se danes pričakuje še povišanje vodne gladine na Ljubljanskem barju vse dotlej, dokler ne bo Ljubljanica znatno upadla.

Reka Ljubljanica ima trenutno pretok 297 m3/s in zelo počasi upada. Kljub počasnemu upadanju pretoka na reki Ljubljanici, se dviguje gladina podzemne vode zaradi dotoka zalednih voda. Kombinacija vodnega pritiska z globokih arteških vodonosnikov, ki se napaja s Krimško-Mokrskega pogorja na plitvo plast podzemne vode, ki jo napajajo zaledne vode iz Golovca dviguje višino talne vode na območju južne Ljubljane, širšega območja, Galejvice, Rudnika in Črne vasi. Takšno stanje se bo nadaljevalo še preko celega dne, dokler ne bo Ljubljanica občutno upadla in bo zmožna drenirati poplavljeno vodo. 

mag. Robert Kus
Načelnik
Namestnik poveljnika CZ MOL

​ 

Poplava, Ljubljana, 19.9.2010

  • IMG_4098p.jpg
  • IMG_4138p.jpg
  • IMG_4203p.jpg
  • IMG_4228p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-s.jpg
  • MOL _CZ sektor logistika.jpg
  • MOL _CZ sektor operativa.jpg

PUBLIKACIJE

Brošura: Nahajate se v poplavnem območju (prenos tukaj).

 brosuricaVrece min

Brošura: Postavljanje protipoplavne zaščite (prenos tukaj).

zacasni nasipi

Brošura: Začasni nasipi so lahko vir tveganj (prenos tukaj).