Škoda po poplavah.

A

Škodo prijavite vaši zavarovalnici!
Naredite eno kopijo zapisnika zavarovalnice!

 B

Popis škode po postopku Vlade Republike Slovenije
- opis postopka je na tej povezavi: http://www.sos112.si/slo/page.php?src=os1.htm

Popis škode se bo začel po tem ko bo Vlada Republike Slovenije sprejela sklep o tem. O pričetku popisa škode vas bomo obvestili.
Pri objektih se ne popisuje škode na stanovanjski opremi (omare, bela tehnika, elektronska oprema, peči za centralno ogrevanje …).
Kako bo potekal popis škode:

1. Naznanili boste, da ste imeli poplavljen objekt.  Omogočili bomo naznanitev prek interneta, telefona in prek četrtnih skupnosti. Pri tem boste dali podatke: ime, priimek, naslov poplavljenega objekta, višina vode v cm, vaša telefonska številka.

2. K vam bo prišla popisna komisija v roku do 10 dni od pričetka popisa.

3. Za popisno komisijo pripravite naslednje podatke:

 • tloris objekta z vpisanimi merami vseh poplavljenih prostorov (dolžina, širina, višina),
 • parcelna številka in katastrska občina parcele na kateri je objekt,
 • davčna številka oškodovanca,
 • EMŠO številka oškodovanca,
 • fotografijo (eno ali več).

4. Popisna komisija bo popisane podatke posredovala državni popisni komisiji.

5. Vlada Republike Slovenije bo določila kdo je upravičen do povračila škode in v kakšnem deležu od ocenjene škode.

6. Vlada Republike Slovenije v državnem proračunu zagotovi sredstva in sama  ali prek občine nakaže sredstva upravičencem.
Ocenjujemo, da postopek popisovanja, obdelave podatkov in odločanja o upravičenosti in deleža, po izkušnjah iz prejšnjih nesreč, ne bo krajši od dveh mesecev.

 mag. Robert Kus
Načelnik
Namestnik poveljnika CZ MOL

​ 

Poplava, Ljubljana, 19.9.2010

 • IMG_4098p.jpg
 • IMG_4138p.jpg
 • IMG_4203p.jpg
 • IMG_4228p.jpg
 • MOL _CZ sektor dispe_-p.jpg
 • MOL _CZ sektor dispe_-s.jpg
 • MOL _CZ sektor logistika.jpg
 • MOL _CZ sektor operativa.jpg

PUBLIKACIJE

Brošura: Nahajate se v poplavnem območju (prenos tukaj).

 brosuricaVrece min

Brošura: Postavljanje protipoplavne zaščite (prenos tukaj).

zacasni nasipi

Brošura: Začasni nasipi so lahko vir tveganj (prenos tukaj).