Črpanje vode iz objektov

V tem trenutku je končano črpanje vode v spodnjem delu Vrhovcev, nadaljuje pa se v zgornjem delu naselja.
Začelo se je črpanje na območju Kosovo polje. Črpanja izvajamo tudi na posameznih objektih, kjer je črpanje že mogoče in smiselno.
Za pomoč smo zaprosilo več gasilskih enot iz Slovenije pri črpanju. Na državni ravni so to pomoč zagotovili in tako sedaj te enote v sodelovanju z enotami javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana pospešeno črpajo vodo iz objektov na prej omenjenih območjih.
Delo se bo nadaljevalo tudi čez noč. Na pomoč pridejo gasilske enote iz Štajerske s sto pripadniki.
Ocenjujemo, da bo črpanje trajalo vsaj 24 ur. Ni mogoče, da bili vsi objekti takoj na vrsti. Vodo bodo gasilci lahko črpali do globine 15 cm (tehnična značilnost potopnih črpalk). Preostanek vode prebivalci odstranijo ročno.

Nadaljevanje in stopnjevanje poplav na Barju in spodnjem delu Ljubljanice

Na barjanskem območju Ljubljane se dotok poplavne vode še vedno stopnjuje, poplavno območje se veča. Prebivalcem s tega območja so še vedno na voljo vreče in pesek na Litijski cesti 261. Dostavili pa smo tudi več kamionov peska in vreč v Črno vas. Voda, tako površinska kot podtalnica, še vedno močno pritiska z ljubljanskih vzpetin: Šišenski hrib, Rožnik, Golovec.
Do sedaj je bilo v Mestni občini Ljubljana razdeljenih približno 700 ton peska in 30.000 vreč.

Pomoč v oblačilih, hrani, vodi

Vsi, ki potrebujejo pomoč v oblačilih, hrani, vodi in drugo humanitarno pomoč naj pokličejo Rdeči Križ Območno združenje Ljubljana, kjer bodo sprejeli njihov klic in jim skušali zagotoviti pomoč. Telefonska številka Rdečega križa - Območno združenje Ljubljana je:
01 241 43 00.

Kako ravnati s poplavljenimi stvarmi

V poplavah uničeno stanovanjsko opremo naj prebivalci odložijo na mesta za zbiranje kosovnih odpadkov. Odvoz poplavnih kosovnih odpadkov na poplavnem območju na Viču bo v torek, 21. septembra 2010 zjutraj. Ostale poplavne odpadke ločujte in odlagajte v svoje zabojnike kot je to običajno. Če je nujno potreben odvoz poplavnih odpadkov pokličite Snago na telefonsko številko 041 341 800. Odpadke lahko občani jutri, v ponedeljek 20. septembra in naslednje dni, tudi sami odpeljejo v zbirni center na Barje. To še posebej velja za nevarne snovi – barve, laki itn.
Če se vam je razlilo kurilno olje to javite na 112 in pooblaščeno podjetje za odstranjevanje nevarnih snovi. Seznam teh podjetij nadete na domači strani ARSO http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/ .
Navodila IVZ o tem kako ravnati s poplavljenimi živili in kako oprati in razkužiti prostore po poplavah so na naslovu:
http://www.zzv-go.si/fileadmin/pdfdoc2009/18_poplave.pdf

 mag. Robert Kus
Načelnik
Namestnik poveljnika CZ MOL 

Poplava, Ljubljana, 19.9.2010

  • IMG_4098p.jpg
  • IMG_4138p.jpg
  • IMG_4203p.jpg
  • IMG_4228p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-s.jpg
  • MOL _CZ sektor logistika.jpg
  • MOL _CZ sektor operativa.jpg

PUBLIKACIJE

Brošura: Nahajate se v poplavnem območju (prenos tukaj).

 brosuricaVrece min

Brošura: Postavljanje protipoplavne zaščite (prenos tukaj).

zacasni nasipi

Brošura: Začasni nasipi so lahko vir tveganj (prenos tukaj).