Poplavna voda in podtalnica se umikata zelo počasi.
Črpanje poplavne vode gasilci izvajajo predvsem v Gameljnah in Vrhovcih. Poplavne vode Gradaščice in Glinščice se zelo počasi umikajo. Raven podtalnice je zelo visoka. To še vedno  onemogoča učinkovito črpanje vode iz objektov, saj voda še vedno preveč pritiska v objekte.
Vsi, ki potrebujejo pomoč v oblačilih, hrani, vodi in drugo humanitarno pomoč naj pokličejo Rdeči Križ Območno združenje Ljubljana, kjer bodo sprejeli njihov klic in jim skušali zagotoviti pomoč. Telefonska številka Rdečega križa - Območno združenje Ljubljana je:
01 241 43 00.
Vodostaj Ljubljanice trenutno ne narašča, njegovega upadanja danes še ni mogoče pričakovati. 
Voda, tako površinska kot podtalnica še vedno močno pritiska z ljubljanskih vzpetin: Šišenski hrib, Rožnik, Golovec.

mag. Robert Kus
Načelnik
Namestnik poveljnika CZ MOL

​ 

Poplava, Ljubljana, 19.9.2010

  • IMG_4098p.jpg
  • IMG_4138p.jpg
  • IMG_4203p.jpg
  • IMG_4228p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-s.jpg
  • MOL _CZ sektor logistika.jpg
  • MOL _CZ sektor operativa.jpg

PUBLIKACIJE

Brošura: Nahajate se v poplavnem območju (prenos tukaj).

 brosuricaVrece min

Brošura: Postavljanje protipoplavne zaščite (prenos tukaj).

zacasni nasipi

Brošura: Začasni nasipi so lahko vir tveganj (prenos tukaj).