Danes ob 9h se je na nekaterih območjih voda toliko umaknila, da smo pričeli s pomočjo občanom pri črpanju vode na jugo-zahodnem delu Ljubljane. Črpati smo pričeli na Cesti na Vrhovce, kjer se je vodotok že dovolj umaknil proti strugi. Črpanje se izvaja tudi na območju Gameljn.
Z umikanjem vode v vodotok bomo povečevali območje črpanja.
Ocenjujemo, da bo črpanje trajalo vsaj 24 ur. Ni mogoče, da bili vsi objekti takoj na vrsti. Vodo bodo gasilci lahko črpali do globine 15 cm (tehnična značilnost potopnih črpalk). Preostanek vode prebivalci odstranijo ročno.
V poplavah uničeno stanovanjsko opremo naj prebivalci odložijo na mesta za zbiranje kosovnih odpadkov. Odvoz poplavnih kosovnih odpadkov na poplavnem območju na Viču bo v torek, 21. septembra 2010 zjutraj. Ostale poplavne odpadke ločujte in odlagajte v svoje zabojnike kot je to običajno. Če je nujno potreben odvoz poplavnih odpadkov pokličite Snago na telefonsko številko 041 341 800. Odpadke lahko občani jutri, v ponedeljek 20. septembra in naslednje dni, tudi sami odpeljejo v zbirni center na Barje. To še posebej velja za nevarne snovi – barve, laki itn.
Če se vam je razlilo kurilno olje to javite na 112 in pooblaščeno podjetje za odstranjevanje nevarnih snovi. Seznam teh podjetij nadete na domači strani ARSO http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/ .
Poplava se bo še nadaljevala na območju Barja in ob Ljubljanici, kjer bo voda še naraščala. Prebivalci na Barju in ob Ljubljanici naj še naprej ščitijo svoje objekte pred vdorom vode in naj dvignejo predmete na višjo raven. Vreče in pesek lahko prebivalci Mestne občine Ljubljana še vedno dobijo na Litijski cesti 261.
Do 11:00 ure danes smo prebivalcem razdelili 24.000 vreč in 600 ton peska.

mag. Robert Kus
Načelnik
Namestnik poveljnika CZ MOL
 

Poplava, Ljubljana, 19.9.2010

  • IMG_4098p.jpg
  • IMG_4138p.jpg
  • IMG_4203p.jpg
  • IMG_4228p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-s.jpg
  • MOL _CZ sektor logistika.jpg
  • MOL _CZ sektor operativa.jpg

PUBLIKACIJE

Brošura: Nahajate se v poplavnem območju (prenos tukaj).

 brosuricaVrece min

Brošura: Postavljanje protipoplavne zaščite (prenos tukaj).

zacasni nasipi

Brošura: Začasni nasipi so lahko vir tveganj (prenos tukaj).