Spodaj je prikazana ocena, kako bo poplavna voda začela odtekati s poplavljenih območij. Voda se bo začela umikati najprej z območij z nižjimi številkami (1, 2), sledila bodo območja z višjimi številkami (3, 4, 5).

»Izraženi pogledi so v celoti avtorjevi in se pod nikakršnimi pogoji ne smejo šteti kot uradno stališče MOL.«

Poplava, Ljubljana, 19.9.2010

  • IMG_4098p.jpg
  • IMG_4138p.jpg
  • IMG_4203p.jpg
  • IMG_4228p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-s.jpg
  • MOL _CZ sektor logistika.jpg
  • MOL _CZ sektor operativa.jpg

PUBLIKACIJE

Brošura: Nahajate se v poplavnem območju (prenos tukaj).

 brosuricaVrece min

Brošura: Postavljanje protipoplavne zaščite (prenos tukaj).

zacasni nasipi

Brošura: Začasni nasipi so lahko vir tveganj (prenos tukaj).