Glede na ojezeritve, ki poplavljajo nekatere kraje na Notranjskem, smo pripravili kratke smernice za pravilno postavitev začasnih zaščitnih ukrepov. 

Smernice si lahko v obliki pdf brošure prenesete TUKAJ

V primeru številnih poplavnih dogodkov, ki so se zgodili v letu 2014 v Sloveniji se je pokazalo neustrezno stanje križanj vodnih objektov -  prometnic z vodotoki kot eden ključnih razlogov za povečano poplavno nevarnost. Plavje, ki se nabira ob mostnih opornikih zmanjšuje pretočno sposobnost mostnih odprtin. Razlogi za to so različni: 

1) Starejši mostovi, ki so pod spomeniško zaščito (primeri: Ljubljana - železniški most na Gradaščici, Slovenska Bistrica - Bistrica, Podbočje...).

2) Neustrezno projektirani mostovi (poddimenzionirani, z vmesnimi podporniki).

3) Neustrezno vzdrževanje sproščanja plavja na povodju in drugi razlogi.

Vzdrževanje pretočne sposobnosti mostnih odprtin z odstranjevanjem plavja sicer omogoča ustreznejšo pretočnost mostnih odprtin, hkrati pa se je potrebno zavedati, da je to zelo nevarno delo, ki ga lahko opravljajo le ustrezno usposobljene ekipe. Le-te morajo biti usposobljene za obvladovanje različnih nevarnosti, ki lahko nastopajo pri tem delu. Nekateri primeri:  

 

ljubljana

Slika 1: Most v Ljubljani (vir: Primož Banovec)

slovenska bistrica

Slika 2: Most v Slovenski Bistrici (vir: Primož Banovec)

podboje

podboje2

Slika 3 in 4: Most v vasi Podbočje (vir: Primož Banovec)

bolska

Slika 5: Most na reki Bolska (vir: Primož Banovec)

stanje prepusta-slovenska Istra-2012

Slika 6: Neustrezno vzdrževan prepust v slovenski Istri (vir: Primož Banovec)

Posnetek poplavljenih območij v Ljubljani - predel Vič. Ta predel je bil poplavljen zaradi okoliških vodotokov: Mali graben, Gradaščica in Glinščica (zalit je bil tudi predel Rožne doline). Obseg poplav je bil manjši kot leta 2010.

(vir: Matjaž Bončina)

Poplava, Ljubljana, 19.9.2010

  • IMG_4098p.jpg
  • IMG_4138p.jpg
  • IMG_4203p.jpg
  • IMG_4228p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-p.jpg
  • MOL _CZ sektor dispe_-s.jpg
  • MOL _CZ sektor logistika.jpg
  • MOL _CZ sektor operativa.jpg

PUBLIKACIJE

Brošura: Nahajate se v poplavnem območju (prenos tukaj).

 brosuricaVrece min

Brošura: Postavljanje protipoplavne zaščite (prenos tukaj).

zacasni nasipi

Brošura: Začasni nasipi so lahko vir tveganj (prenos tukaj).